Szolgáltatásaink a társasház kezeléssel kapcsolatban:


I. Társasház képviselet
II. Gazdasági szolgáltatásaink
III. Irodai szolgáltatásaink
IV. Üzemeltetési és műszaki szolgáltatásaink
V. Speciális szolgáltatásaink

I. Társasház képviselet

 

 1. közös képviselői, illetve intéző bizottsági elnöki feladatok ellátása
 2. az éves rendszeres, valamint szükség szerint rendkívüli közgyűlés összehívása: a társasházi törvényben előírt közgyűlések kiírása, kihirdetése, megszervezése és lebonyolítása.
 3. jegyzőkönyvvezetés: a közgyűlés alatt jegyzőkönyv készítése, sokszorosítása
 4. határozatok végrehajtása: a közgyűlésen elfogadott határozatok szabályos végrehajtása
 5. szavazások lebonyolítása: a napirendi pontokhoz kapcsolódó szavazások lebonyolítása, levezénylése.
 6. az Alapító Okirat elkészítése
 7. a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése
 8. a karbantartói, felügyeleti, szolgáltatói szerződések megkötései
 9. a Házirend kialakítása
 10. a tűzvédelmi utasítás elkészítése: a házirend részeként elkészítjük ezt a hivatalos dokumentumot is.
 11. a bankszámlavezetéssel, bankszámlanyitással kapcsolatos feladatok intézése, a társasház pénzügyeinek bonyolítása
 12. a társasházi biztosítás megkötése, a biztosítási ügyek intézése
 13. a közüzemi szolgáltatókkal a szerződések megkötése, a számlák ellenőrzése és rendezése a társasház számlájáról
 14. a Számvizsgáló Bizottság tagjaival, illetve az Intéző Bizottsági tagokkal való folyamatos kapcsolattartás, Számvizsgáló Bizottsági, illetve Intéző Bizottsági ülések megszervezése
 15. a közös költségek beérkezésének figyelemmel kísérése, könyvelése
 16. kintlévőség kezelés: a nem fizető tulajdonosokkal szemben felszólítások megküldése, szükség esetén eljárások indítása megfelelő jogi háttérrel
 17. az éves költségvetési terv, előző évi beszámoló, elszámolás elkészítése
 18. pályázatok figyelése, megírása
 19. kapcsolattartás az építtetővel a garanciális javítások ügyintézése
 20. a társasház ügyeinek intézése külső szerveknél, kapcsolattartás a szolgáltatókkal
 21. a takarítási és kerti munkák szervezése, ellenőrzése
 22. gondnoki, házmesteri szolgálat: igény esetén rendszeresen kijáró vagy telepített gondnokot biztosítunk a ház részére felügyeleti, hibaelhárítási feladatok elvégzésére
 23. ügyfélkaput biztosítunk a lakók részére, lekérdezési lehetőséggel (befizetések, mérőóra állások, szerződések stb.)
 24. ügyfélfogadási idő biztosítása

 
II. Gazdasági szolgáltatásaink

 

 1. könyvelés, számviteli szolgáltatás: a társasház teljes körű könyvelését mi magunk végezzük a speciális Költségsql társasházkezelő programmal, ezért naprakészek tudunk lenni. A számlákat, könyvelési adatokat, dokumentációkat a szabályoknak megfelelően 5 évig saját tulajdonú helyiségünkben, biztos helyen raktározzuk és iktatjuk, ezért az anyagok bármikor és könnyen hozzáférhetők. Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés a Számvizsgáló Bizottság, illetve az Intéző Bizottsági tagokkal.
 2. könyvvizsgálati ellenőrzések lebonyolítása
 3. az éves költségvetési terv készítése, egyeztetése a Számvizsgáló Bizottság tagjaival, illetve az Intéző Bizottsági tagokkal
 4. költségoptimalizálás: a költségek leszorítása a legoptimálisabb, legköltséghatékonyabb szintre. Ehhez korábbi költség-statisztikáinkat, ill. gazdasági elemzéseinket használjuk fel. Új árajánlatok bekérése a társasháznál elvégezendő munkákra.
 5. közgyűlési beszámolók készítése: a társasház közgyűléseiről írásos beszámolót készítünk, amelyet minden lakóhoz eljuttatunk.
 6. adatszolgáltatás
 7. ingatlan bérbeadás, hasznosítás: amennyiben a társasház tulajdonában van kiadó ingatlan, üzlethelyiség vagy tároló, akkor cégünk meghirdeti és bérbe adja az egységet.
 8. anyagbeszerzés: a ház igényeinek megfelelő anyagok, eszközök, berendezések beszerzése, ajánlatok bekérése, elbírálása, a beszerzés lebonyolítása.
 9. projektek lebonyolítása: a társasház extra, különleges igényeinek megfelelő beruházások teljes körű lebonyolítása.
 10. a projektek lebonyolításához a finanszírozás (hitel, lízing) ajánlatok bekérése, letárgyalása, azok elbírálása, a legjobb ajánlat kiválasztása
 11. válságkezelés: a társasház fizetési nehézsége vagy fizetésképtelensége esetén vészköltségvetés elkészítése, a finanszírozás megszervezése.


III. Irodai szolgáltatásaink

 

 1. irattárolás: az épületdokumentációk, könyvelési, pénzügyi bizonylatok, a társasház működése során keletkezett adatok rendszerezése, tárolása.
 2. ügyintézés
 3. kommunikáció biztosítása: telefon, e-mail, internet elérés folyamatos biztosítása
 4. a tulajdonosok részéről felmerülő észrevételek fogadása, rögzítése, (24 órás ügyfélszolgálat fenntartásának lehetősége) felhatalmazás alapján, indokolt esetben az eljárás megindítása


IV. Üzemeltetési és műszaki szolgáltatásaink

 

 1. társasház üzemeltetés: napi problémák kezelése, megoldása
 2. liftügyelet biztosítása
 3. karbantartási munkák tervezése és megszervezése: a kötelező és/vagy a társasház által külön igényelt időszakos és rendszeres karbantartási feladatok elvégeztetése (lift, tűzvédelmi - és jelző rendszer, kert karbantartása, takarítás, stb.)
 4. árajánlatkérés, versenyeztetés: a társasház által igényelt extra igények megvalósítására ajánlatok bekérése, elbírálása a társasház érdekeit maximálisan szem előtt tartva.
 5. dokumentálás, műszaki dokumentációkezelés: a társasházhoz tartozó teljes műszaki, építési és egyéb engedélyek, és hivatalos anyagok összegyűjtése, iktatása, rendszerezése, és irattári tárolása.

 

V. Speciális szolgáltatásaink

 

 1. kazán üzemeltetés, kezelés: az épületben található központi kazánok működésének felügyelete, beállítása a lakók igényei alapján, az optimális energiafogyasztás biztosításával.
 2. központi légkondícionáló berendezés felügyelete, kezelése
 3. központi oltóberendezés kezelése, üzemeltetése
 4. takarítási feladatok elvégzése, megszervezése: ház- és garázstakarítás napi/heti rendszerességgel, vagy az éves nagytakarítás elvégzése környezetbarát technológiával.
 5. hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás elkészítése: központi kazán esetén éves pontos és precíz elszámolás készítése a lakók számára az egyéni fogyasztások alapján.
 6. épületelektronikai szabályozás
 7. különleges villamos berendezések felügyelete, karbantartása
 8. központi szellőzőrendszer üzemeltetése, beállítása
 9. portaszolgálat

 

Szakképzet munkatársaink társasházkezelő végzettséggel rendelkeznek.

Minden általunk képviselt társasház külön gazdasági egységként működik, a társasházak nyilvántartását, könyvelését, számlázási feladatait a Költségsql speciális társasházkezelő programmal végezzük.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink elnyerték az Önök tetszését és hamarosan az ügyfeleink között üdvözölhetjük!

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

 

Tisztelettel:

Kovács István
Center Call Kft.
Telefonszám: +36-21-24-24-240
Email: info@centercall.hu